ΣΑΝΙ Α.Ε.
Εισαγωγές - εξαγωγές
φρέσκων φρούτων & λαχανικών

Υπηρεσίες

H SANI Α.Ε. παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες σε τρίτους:

      ·         Αποθήκευση νωπών αγροτικών προϊόντων

      ·         Ψυχρο συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων

      ·         Ενίσχυση της συντήρησης των αγροτικών προϊόντων με τη χρήση όζοντος, καυστήρων αιθυλενίου και υγραντήρων

      ·         Ενοικίαση μέσων αποθήκευσης (κλούβες, παλέτες)